26
نوامبر

طراحی اتاق چند منظوره

طراحی اتاق چند منظوره

چنانچه نیازهای اتاق چند منظوره در مرحله ی طراحی مدنظر گرفته شود بهتر می توان از آن استفاده کرد. محل دقیق پریز ،آنتن ،چراغ ،انباری و وسایل مخصوص را باید از قبل مشخص کنید. در ابتدا قابلیت اجرایی تغیرات ساختاری را که در تقسیم فضا کاربرد دارند ، مانند تغییر در سطح دیوار یا ایجاد دیوارهای کوتاه بررسی کنید. برای اطمینان از اینکه همه چیز درست اندازه گیری شده است تمام محاسبات را بررسی کنید مانند اندازه ی دقیق فضای ساختمان و مبلمان و حتی طول دست و پاهایتان هنگام نشستن روی مبلمان.

اولویت بندی

کارهایتان را اولویت بندی کنید.اگر از میز نهارخوریتان چندان استفاده نمی کنید نوع تاشوی آن را خریداری کنید. اگر اتاق نشیمنتان محل کار شما نیز هست ابتدا فضای کاری خود را طراحی کنید و سپس بقیه ی مسایل را در نظر بگیرید.

تعیین محدوده

در فضایی با طراحی دقیق انجام دادن چندین فعالیت به طور همزمان ممکن است.

هماهنگی فضا

اگر مبلمانتان چیدمان خوبی داشته باشد و اتاق را با استفاده از قفسه ،پرده و … درست تقسیم کنید می توانید هم زمان در آن هم استراحت و هم کار کنید.

کمی هماهنگی در طراحی داخلی و دکوراسیون موجب میشود که اتاق آرامتر و بزرگتر به نظر برسد.

رنگ : با کمک رنگبندی ساده حداکثر سه رنگ ، ظاهر وسایل را ساده و آرام نشان دهید .از رنگ یا پارچه برای هماهنگی با وسایل مختلف استفده کنید .

مبلمان : از یک رنگ یا طرح استفاده کنید و وسایل را با آنها هماهنگ کنید.

وسایل : تعداد وسایل را به حداقل برسانید. وسایل زیاد اتاق را شلوغ نشان میدهند.

منبع:طراحی دکوراسیون اتاق نشیمن -۱۰۱ راهکار مدیریتی در طراحی دکوراسیون اتاق نشیمن برای دانشجویان استادکاران طراحان داخلی-مولف:بریجیت بدوانو مترجم : ریحانه شادپور