در این پروژه ضمن تعویض کلیه ی تاسیسات منزل ,سیستم کابینت آشپزخانه به سبک مدرن طراحی و اجرا گردید و با تغییر دکوراسیون داخلی منزل فضای واحد مورد نظر به طور کلی نوسازی گردید.