در این پروژه تخت , کمد لباس,کمد

اسباب بازی و میز تحریر متناسب با

فضای مشتری محترم طراحی و

ساخته شد.